Hľadaj

Nová povinnosť obchodných spoločností: Zápis konečného užívateľa výhod

1 Podnikanie Poslať

Obchodné spoločnosti sú od novembra 2018 povinné do Obchodného registra SR (OR SR) zapisovať údaje o konečných užívateľoch výhod. Túto povinnosť prináša novela zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, ktorá sa vzťahuje na takmer všetky obchodné spoločnosti. Čo táto novela prináša a čo všetko je potrebné uskutočniť?

image

Povinnosť uskutočniť zápis konečného užívateľa výhod do OR SR sa vzťahuje na každú právnickú osobu, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. Zápis konečného užívateľa výhod musia uskutočniť nielen obchodné spoločnosti, ktoré vznikli po novembri 2018, ale aj spoločnosti, ktoré fungovali už pred týmto dátumom.

 

 

V prvom rade je potrebné si ozrejmiť, kto konečný užívateľ výhod vôbec je. I keď sa mnohí podnikatelia s označením „Konečný užívateľ výhod“ dosiaľ nestretli, nejde o nový pojem.

 

Konečným užívateľom výhod je podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod. Zákon ďalej uvádza, kto najmä sa môže medzi konečných užívateľov výhod v jednotlivých prípadoch zaraďovať a zároveň stanovuje bližšie podmienky pre posúdenie, kto v rámci organizačnej štruktúry obchodnej spoločnosti je konečným užívateľom výhod.

 

Doteraz sa povinnosť identifikovať svojho konečného užívateľa výhod týkala najmä osôb, ktoré obchodujú so štátom, a to na základe takzvaného „Protischránkového zákona“ (zákon č. 315/2016 Z. z. zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov), pričom zápis do verejnej časti Registra partnerov verejného sektora musela vykonať oprávnená osoba, teda napríklad advokát alebo notár.

 

„Za neuskutočnenie zápisu konečného užívateľa výhod do Obchodného registra SR hrozí pokuta až do výšky 3 310 eur.“

 

Odteraz sa povinnosť identifikácie vzťahuje na takmer všetky podnikateľské subjekty. To, či má obchodná spoločnosť zapísaných konečných užívateľov výhod v Registri partnerov verejného sektora, alebo nie, nemá vplyv na povinnosť zápisu do Obchodného registra SR. Zápis konečného užívateľa výhod v Registri partnerov verejného sektora teda nenahrádza zápis v Obchodnom registri SR.

 

Konečný užívateľ výhod sa v rámci Obchodného registra SR zapisuje do jeho neverejnej časti. Prístup k týmto údajom budú môcť získať vymedzené orgány verejnej moci, napríklad finančná polícia Policajného zboru, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska, ale aj osoby, ktoré preukážu legitímny záujem o výpis predmetných informácií.

 

Právnické osoby, ktoré vznikli do 31. októbra 2018, majú povinnosť podať návrh na zápis údajov o konečných užívateľoch výhod do Obchodného registra SR najneskôr do 31. decembra 2019. Právnické osoby, ktoré vzniknú po 31. októbri 2018, budú povinne zapisovať údaje o konečných užívateľoch výhod už pri svojom vzniku. Obchodné spoločnosti sú však povinné tento zápis neustále aktualizovať, a to s ohľadom na zmeny v organizačnej alebo vlastníckej štruktúre spoločnosti, ktoré majú vplyv na vymedzenie konečných užívateľov výhod.

 

 

 

Určené subjekty sú zároveň na základe zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti povinné viesť a priebežne aktualizovať identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v zákonom stanovenom rozsahu, taktiež údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod, a údaje, ktorými sa preukazuje postavenie konečného užívateľa výhod. Takáto interná evidencia môže byť vedená v listinnej alebo elektronickej podobe.

 

Povinnosti plynúce z novelizovanej právnej úpravy je dôležité nepodceňovať. V prípade, ak nedôjde k uskutočneniu zápisu konečného užívateľa výhod do OR SR, hrozí pokuta až do výšky 3 310 eur.

www.KalkulackaOnline.sk
nástroj pre agentov
Najväčší, nezávislý a spoľahlivý porovnávač poistných produktov.
Vyspelé riešenie pre váš biznis.
Porovnanie ponúk 15 rôznych poisťovní na jednom mieste

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
26.3.2019 Redakcia FinReport

Miera nezamestnanosti vo februári klesala

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku vo februári tohto roka klesla o 0,10 percentuálneho bodu na 5,16 %. Znížila sa aj celková miera, a ...

26.3.2019 Ján Beracka

Záujem o druhý pilier stúpa, Slováci sa viac zaujímajú o svoj dôchodok

Záujem o druhý pilier medzi Slovákmi stúpa a sporiteľov je čoraz viac. Terajší dôchodcovia by však spravili lepšie, ak by doň ...

25.3.2019 Ján Beracka

Dôchodkové piliere na Slovensku: Čo je čo?

Slovenskí dôchodcovia majú viacero možností, ako si zabezpečiť dôchodok. Dôchodkový systém na Slovensku stojí na troch pilieroch. Každý ...

25.3.2019 Redakcia FinReport

Počet zraniteľných miest v softvéroch sa v roku 2018 zvýšil

V jednotlivých softvérových nástrojoch sa v roku 2018 objavili tisíce slabých miest. ...

22.3.2019 Redakcia FinReport

Fľaše whisky zberateľským skvostom, jedna sa vydražila za milión libier

Hodnota zberateľských aktív sa v minulom roku zvýšila o 9 %, cena whisky stúpla o desiatky percent. Za uplynulých desať rokov sa hodnota ...

22.3.2019 Ján Beracka

Slováci chcú zrušenie drobných euromincí, prinesie to viac výhod ako nevýhod

Slováci majú menu euro radi, no obľúbenosť drobných medených mincí je naopak nízka. Slovenskí občania by privítali, keby sa zrušili ...

21.3.2019 Ján Beracka

Experti sú proti, no dôchodkový strop Slovákom stále hrozí

Napriek tomu, že Slovensko čelí nepriaznivému demografickému vývoju, slovenská vláda má ambíciu zastropovať vek odchodu do dôchodku. ...

14.3.2019 Ján Beracka

Mladí chcú pracovať flexibilne

Trávenie pracovného času sa mení, ľudia čoraz viac túžia pracovať flexibilne. Je to trend, do ktorého zamestnávateľov tlačia aj ...

5.3.2019 Ján Beracka

Duálne vzdelávanie firmy chvália, trh práce má však problémy, na ktoré tento systém nestačí

V duálnom vzdelávaní naďalej máme rezervy, no samotní zamestnávatelia celý projekt hodnotia pozitívne. Firmy si v podstate prostredníctvom ...

28.2.2019 Redakcia FinReport

Ocenenie zdravá firma roka 2018 získali firmy Duslo, Siemens a YMS

Najzdravšími spoločnosťami roka 2018 sa stali spoločnosti Duslo, Siemens a YMS. Tieto spoločnosti uspeli v súťaži Zdravá firma roka, ...

27.2.2019 Natália Hučková

Kontroly ochrany osobných údajov čakajú v tomto roku najmä verejnú správu

Úrad na ochranu osobných údajov SR (ÚOOÚ) informoval, na aké subjekty si posvieti v roku 2019. Kontrolám sa nevyhnú najmä subjekty verejnej ...

19.2.2019 Redakcia FinReport

Weby, e-shopy a GDPR v podaní Natálie Hučkovej

V utorok sa na pôde Slovenskej technickej univerzity (STU) uskutočnil workshop pre študentov s názvom „Navrhuj weby a e-shopy v súlade s ...

14.2.2019 Jana Čipková

Kto môže byť zodpovednou osobou podľa GDPR

Od nadobudnutia účinnosti nariadenia GDPR ubehlo takmer trištvrte roka, no množstvo spoločností stále nerozumie aký je prínos jej ...

12.2.2019 Redakcia FinReport

Taxify môže mať problémy s GDPR, vodiči mali klientom posielať súkromné správy

Taxify čelí v posledných dňoch vlne kritiky za zneužívanie telefónnych čísel vodičmi spolupracujúcimi s Taxify. Niektoré klientky mali ...

8.2.2019 Natália Hučková

Pozor na podozrivý certifikát GDPR

S účinnosťou nariadenia GDPR sa zároveň aj výrazne zvýšil počet poskytovateľov služieb súvisiacich s ochranou osobných údajov. Výber ...

7.2.2019 Natália Hučková

Firmy si pýtajú súhlas na spracovanie údajov aj vtedy, keď nemusia, upozorňuje ÚOOÚ

Pri príležitosti Medzinárodného dňa ochrany osobných údajov usporiadal Úrad na ochranu osobných údajov SR (ÚOOÚ) odborný workshop, ...

4.2.2019 Natália Hučková

Mýty o GDPR #3: Klient má za každých okolností právo na vymazanie údajov z databáz

Po nadobudnutí účinnosti Nariadenia GDPR sa ukázalo, že práve právo na vymazanie, respektíve „právo na zabudnutie“, bude jedným ...

31.1.2019 Natália Hučková

Aj pri ochrane údajov právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov sa k slovu dostáva GDPR

Nariadenie GDPR vo svojich úvodných ustanoveniach vymedzuje, že predmetom jeho úpravy sú pravidlá ochrany fyzických osôb pri spracúvaní ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení