Hľadaj

Záplavy a suchá. S klimatickou zmenou bojujú aj poisťovne

Banky a poisťovne Poslať

Poisťovne nepatria k popieračom klimatickej zmeny. Klimatická zmena ovplyvňuje aj správanie poisťovní a výskyt poistných udalostí. Problémom sú povodne, no aj suchá. Život klientov aj poisťovní čoraz častejšie ovplyvňujú extrémy počasia.

image

Foto: shutterstock

Klimatická zmena so sebou nesie čoraz častejšie výkyvy počasia, ktoré začínajú byť veľmi prudké. Tieto extrémy následne spôsobujú množstvo poistných udalostí. „Zmeny v štruktúre klímy a počasia dokážu extrémne ovplyvniť živelné udalosti vo svete. Tie sa následne prejavujú tromi spôsobmi: intenzívne víchrice, povodne následkom silných nárazových dažďov a ťažké obdobia sucha. Poisťovne sa snažia rozširovať portfólio poistných produktov aj o riziká, ktoré sú často na hrane poistiteľných a nepoistiteľných rizík,“ hovorí Helena Kanderková, hovorkyňa spoločnosti Allianz – SP. 

Hrozbou sú dažde aj sucho

Poisťovne pozorujú zmeny aj v tom, ako na Slovensku pribúdajú zrážky. „Na Slovensku je badať, že aj keď sa ročný úhrn zrážok z roka na rok až tak výrazne nelíši, mení sa samotné načasovanie a intenzita zrážok v krátkom období. V minulosti sme sa v súvislosti s rizikom povodní a záplav stretávali skôr s vybrežením riek alebo potokov, v súčasnosti však narastá počet týchto škôd následkom bleskových povodní,“ približuje Katarína Kukurová zo spoločnosti Generali. „Tento jav však môže čiastočne súvisieť aj s lesným hospodárstvom. To znamená, že voda sa pri intenzívnych lejakoch nestihne dostatočne rýchlo vstrebať do zeme, ale zo svahov steká tak výrazne a v takom veľkom objeme, že spôsobuje škody na majetku a dokonca aj na životoch,“ dopĺňa.

Práve voda je z pohľadu škôd na majetku jedna z najväčších hrozieb. „Z našich štatistík vyplýva, že v dôsledku klimatických zmien najčastejšie ničí majetok dážď, povodne a víchrice, ktoré sú najmä v posledných rokoch dôsledkom náhlej zmeny počasia,“ upozorňuje Beata Lipšicová zo spoločnosti Uniqa. 

V posledných rokoch skutočne vodné živly spôsobujú výrazné škody. „Za posledných 9 rokov evidujeme najviac škôd spôsobených atmosférickými zrážkami, povodňami, záplavami a víchricami. Nárast týchto škôd evidujeme na majetku aj na úrode, resp. v poľnohospodárstve. V letných mesiacoch sú to najmä búrky a s nimi spojené povodne a krupobitie. Napríklad rok 2010 bol pre nás z pohľadu škôd rokom povodní, keď sme evidovali vyše 36-tisíc poistných udalostí spôsobených povodňami v celkovej hodnote viac ako 39 miliónov eur. Rok 2011 bol zas rokom búrok, keď nadpriemerná búrková aktivita na našom území, spojená s intenzívnymi bleskami a krupobitím, spôsobila  škody vo výške 1,14 milióna eur,“ hovorí Kanderková z Allianz – SP.

Na druhej strane, klimatická zmena spôsobuje aj škody, ktoré vznikajú extrémnym suchom. „V súvislosti s klimatickými zmenami zaznamenávame aj nárast škôd spôsobených suchom a horúčavami. Ide najmä o škody v poľnohospodárstve – na úrode, ale napríklad aj na zvieratách. Tento rok sme napríklad farmárovi za škody na uhynutej hydine spôsobené extrémnymi horúčavami vyplatili vyše 200-tisíc eur,“ dopĺňa Kanderková.

Nové trendy

Klimatická zmena vytvára trendy, ktoré poisťovne pozorujú v praxi. Podľa Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO), poisťovne vnímajú nárast počtu poistných udalostí napríklad v nasledujúcich rizikách:

 • záplavy, intenzívne búrkové lejaky, lokálne povodne značnej intenzity a ďalšie početné havarijné situácie,
 • živelné pohromy ako sú požiare a veterné kalamity,
 • extrémne sucho, 
 • vplyv extrémneho počasia (dážď, sneh, poľadovica, hmla, nárazový vietor) na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a s tým súvisiaca nehodovosť, škody na majetku a na životoch
 • extrémne výkyvy v počasí vplývajú aj na poškodenie cestnej infraštruktúry, čo má za následok vyššiu nehodovosť a škody na vozidlách,
 • v rámci životného a úrazového poistenia je potrebné myslieť na úmrtia, úrazy, zhoršenie zdravotného stavu v súvislosti s výkyvmi teplôt, zhoršenia zdravotného stavu ľudí s kardiovaskulárnym, respiračným ochorením, predčasné úmrtia, dehydratáciu, zmeny v prenose infekčných ochorení, UV žiarenie, vodou prenosné ochorenia, alergickú senzitivitu, potravinovú bezpečnosť, dostupnosť pitnej vody.

Nehnuteľnosť v povodňovej oblasti

Klimatická zmena môže spôsobiť, že poisťovne nebudú majetok proti riziku povodne v budúcnosti poisťovať. „Klienti by mali rátať s tým, že škoda je poistená len v prípade, že poistený splní svoju povinnosť predchádzať a zabraňovať vzniku škôd. Je potrebné rátať s tým, že poisťovatelia budú ustupovať napríklad od poistenia majetku nachádzajúceho sa v záplavových oblastiach,“ hovorí Jozefína Žáková, generálna riaditeľka SLASPO. V súčasnosti poisťovne pristupujú k riešeniu škôd spôsobených povodňami rôzne. 

Európska legislatíva zaväzuje Slovensko, aby vytváralo mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika. „Na mape povodňového ohrozenia je zobrazený rozsah záplav, ktoré by spôsobili povodne s priemernou dobou opakovania raz 5 rokov až po raz za 1000 rokov, prípadne iná povodeň s výnimočne nebezpečným priebehom. Mapy povodňového rizika obsahujú údaje o potenciálne nepriaznivých dôsledkoch záplav spôsobených povodňami, ktoré sú zobrazené na mapách povodňového ohrozenia,“ upozorňuje SLASPO s tým, že poisťovne môžu tieto mapy využívať ako nástroj na hodnotenie rizík. Povodňové mapy by sa mali prehodnocovať a ak je to potrebné, mali by sa aktualizovať raz za šesť rokov. 

 „Lokalizácia majetku v povodňovej oblasti môže byť dôvodom, prečo poisťovňa na seba nepreberie riziko povodne pri poistení konkrétneho majetku vôbec, alebo za vyššiu cenu, prípadne vyplatí poistné plnenie iba pri prvej poistnej udalosti spôsobenej povodňou. Všetko je otázkou nastavenia zmluvy. Opakovaný výskyt povodne už totiž nemožno považovať za náhodnú udalosť, pričom práve faktor náhodnosti je jedným zo základných princípov poistenia,“ vysvetľuje Žákova zo SLASPO.

Používanie týchto máp však nie je pre poisťovne povinné. Majú voľnosť v tom, ako budú riziko povodní vyhodnocovať. „V našej poisťovni pri poistení nehnuteľností nevyžadujeme, aby sa dojednávateľ poistenia orientoval podľa povodňových máp, čo znamená, že poisťujeme aj v povodňových oblastiach. Ak však máme vedomosť, že nehnuteľnosť už bola v minulosti postihnutá povodňou  alebo záplavou, podmienkou poistenia je obhliadka miesta poistenia. Ak z nej  vyplynie, že poškodené časti nehnuteľnosti už boli opravené, resp. nehrozí poškodenie ako následok prechádzajúcej škody, nie je problém takúto nehnuteľnosť poistiť,“ hovorí Lipšicová z poisťovne Uniqa. 

Pri uzatváraní poistnej zmluvy teda poisťovne riziko povodní, samozrejme, vyhodnocujú. „Pred vstupom do poistenia sa klientov pýtame, či bolo za posledných 10 rokov miesto poistenia postihnuté povodňou a záplavou štyri a viackrát. Ak áno, riziko povodeň a záplava je z poistenia vylúčené. Po zadaní presného adresného bodu systém vyhodnotí do akej rizikovej zóny spadá daná adresa. V prípade, ak ide o zónu so zvýšeným rizikom povodne a záplavy, je určený limit poistného plnenia pre tieto riziká, pričom limit je nižší ako poistná suma,“ objasňuje situáciu Kukurová z Generali.

Historické dáta sú zbytočné

Klimatická zmena spôsobuje, že pre poisťovne je ťažšie nastavovať poistné produkty. „Z hľadiska poisťovní má dôsledky na poisťovníctvo ako celok, a nie len na poistenie živlov ako také. Problematické je totiž aj samotné modelovanie škodovosti. Klimatické zmeny sú výrazné najmä v posledných obdobiach a pre výpočet predikcie vzniku škôd sú tak historické dáta menej relevantné ako dáta z posledných období,“ tvrdí Kukurová z Generali.

Poisťovne zároveň upozorňujú na to, že klienti majú často neaktuálne poistné krytie a svoj majetok majú podpoistený. „Pri likvidácii škodových udalostí sa však ešte stále stretávame s problémom starých poistiek, ktoré sú stanovené na nižšie sumy, ako je aktuálna hodnota nehnuteľnosti. Ľudia sú potom sklamaní, keď pri poistnej udalosti nedostanú plnú sumu, ktorú od poisťovne požadovali. Treba si uvedomiť, že ak mala nehnuteľnosť pred 30 rokmi hodnotu 15-tisíc eur, dnes to môže byť 150-tisíc eur. Najmä v čase záplav sú staré poistky s nízkymi sumami veľkým problémom, napriek značným škodám sa potom poistné plnenie kráti pomerom, akým je nehnuteľnosť podpoistená,“ dodáva na záver Lipšicová z poisťovne Uniqa. 

Sprostredkovanie predaja SFA
Prevezmite činnosť
samostatného finančného agenta
v existujúcej spoločnosti.
Buďte silní a slobodní.
Obráťte sa na nás.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
6.4.2020 Marek Mittaš

Zmeny v daniach z príjmov od roku 2020 sa dotknú najmä menších podnikateľov

Mnoho podnikateľov vďaka novele zákona o dani z príjmov čaká zmeny k lepšiemu. Polepšia si najmä ...

5.4.2020 Redakcia FinReport

Žiadosti zamestnávateľov a SZČO o príspevok štátu začínajú od pondelka

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak predstavil v nedeľu priebeh žiadosti o príspevok pre zamestnávateľov a SZČO. V ...

4.4.2020 Marek Mittaš

Investovaniu nedôverujeme, podielové fondy sú však ziskové

Podielové fondy predstavujú pre bežného človeka najjednoduchší a najlacnejší spôsob, ako si siahnuť na svet finančných trhov. Mnoho ...

4.4.2020 Zuzana Mecková

Normálne by zmena limitu bezkontaktných platieb trvala polroka, teraz sa zvýši za týždeň

Platba kartou je vzhľadom na epidémiu koronavírusu v súčasnosti na dennom poriadku. Vláda SR oznámila, že súčasťou druhej pomoci ľuďom v ...

3.4.2020 Magdaléna Švančarková

Ako a kedy sa dostanú zamestnávatelia a SZČO k príspevkom od štátu

Maximálne 1 100 eur na zamestnanca a maximálne 200-tisíc eur na firmu. Jedno zo siedmich opatrení štátu na zmiernenie vplyvov koronavírusu na ...

3.4.2020 Zuzana Mecková

Banky podporili odklad splátok úverov až na 9 mesiacov, dlžníkov v registri uvádzať nebudú

Klienti bánk budú môcť v čase pandémie nového koronavírusu požiadať o odklad splátok úverov na šesť až deväť mesiacov. Nové ...

2.4.2020 Redakcia FinReport

Blackout by znamenal kolaps podnikateľského sektora, tvrdia zamestnávatelia

Predseda vlády Igor Matovič v stredu na tlačovej besede predstavil návrh na „vypnutie Slovenska“ na niekoľko týždňov. Takzvaný ...

2.4.2020 Zuzana Mecková

Kaviareň prišla o 70 percent tržieb, prežíva vďaka finančným rezervám a predaju cez okienko

Antónia Zamišková spolu s manželom už piaty rok prevádzkuje kaviareň AMC tvoj coffeeshop v Spišskej Novej Vsi. Vzhľadom na nepriaznivú ...

1.4.2020 Redakcia FinReport

Banky by mohli odložiť splátky úverov a hypoték o šesť až deväť mesiacov

Predseda parlamentu a líder strany Sme rodina Boris Kollár v utorok po rokovaní s čelnými predstaviteľmi finančného sektora informoval, že ...

26.3.2020 Arian Ali

Poisťovne pristupujú ku koronavírusu individuálne

Momentálna situácia okolo koronavírusu je novou pre všetkých. Reaguje na ňu štát, rovnako ako aj súkromný sektor. Pre poisťovne ...

13.3.2020 Redakcia FinReport

Banky ponúkajú odklady splátok, kontaktovať sa dajú telefonicky či mailom

Banky ponúkajú klientom bezplatný odklad splátok spotrebných úverov a hypoték. Chcú týmto krokom zjednodušiť situáciu ľudí, ktorí ...

6.3.2020 Zuzana Mecková

Bankám klesli zisky o viac než polovicu, môže za to dvojnásobný bankový odvod

Slovenské banky doplácajú na dvojnásobne vyšší bankový odvod, ktorý im v novembri schválil parlament za podpory vtedajších vládnych ...

4.3.2020 Marek Mittaš

V Egypte zneužívali identity Slovákov a preplácali si na ne fiktívne vyšetrenia

Cestovné poistenie je bežnou súčasťou dovolenkovej výbavy. V zahraničných destináciách sa však stalo zdrojom podvodného zisku. Pomocou ...

2.3.2020 Redakcia FinReport

Allianz – SP minulý rok odhalila najväčší objem podvodov za posledných 15 rokov

Poisťovací podvodníci sa v minulom roku neoprávnene pokúsili vylákať z Allianz – Slovenskej poisťovne vyše 7,07 milióna ...

27.2.2020 Zuzana Mecková

Epidemiologička radí necestovať, poisťovne karanténu v zahraničí nekryjú

Koronavírus COVID-19 je veľmi blízko. Európou sa vírus začal šíriť rýchlejšie hneď po tom, čo zachvátil hlavne sever Talianska. ...

24.2.2020 Natália Hučková

Nemajetkovú ujmu pre pozostalých kryje PZP

Dopravné nehody zapríčiňujú nielen škodu na majetku, ale často i stratu na životoch. V posledných rokoch zaznamenali súdy mnohé žaloby, v ...

14.2.2020 Zuzana Mecková

Wüstenrot informácie o predaji nepotvrdil, záujemcov je však viacero

V posledných dňoch sa objavili správy o aktuálnej situácii stavebnej sporiteľne a poisťovne Wüstenrot, ktorá by sa podľa nich mala ...

8.2.2020 Peter Petráš

Poisťovňa AXA na Slovensku končí, odkupuje ju UNIQA

Finančná skupina AXA v piatok oznámila dohodu s UNIQA Insurance Group AG o predaji svojej činnosti na Slovensku, v Česku a Poľsku za 1 miliardu ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Žiadosti zamestnávateľov a SZČO o príspevok štátu začínajú od pondelka
 2. 2.
  Ako a kedy sa dostanú zamestnávatelia a SZČO k príspevkom od štátu
 3. 3.
  Banky podporili odklad splátok úverov až na 9 mesiacov, dlžníkov v registri uvádzať nebudú
 4. 4.
  Kaviareň prišla o 70 percent tržieb, prežíva vďaka finančným rezervám a predaju cez okienko
 5. 5.
  Zamestnávatelia môžu posielať žiadosť o pomoc, minister práce Krajniak predstavil dve webstránky