Hľadaj

Záujem o dobrovoľné sociálne poistenie klesá

30 Banky a poisťovne Poslať

Počet ľudí, ktorí si chcú dobrovoľne prispievať do Sociálnej poisťovne na dôchodok, nemocenské dávky a poistenie v nezamestnanosti sa znižuje.

image

Zdroj foto: Freepik.com

Počet dobrovoľne poistených ľudí v Sociálnej poisťovni klesá. „V septembri tohto roka Sociálna poisťovňa evidovala takmer 20-tisíc dohôd o dobrovoľnom poistení. Z toho sa 3 956 poistencov prihlásilo na dobrovoľné nemocenské poistenie, 6 430 na dobrovoľné dôchodkové poistenie a až 9 314 poistencov na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti,“ uvádza Sociálna poisťovňa.

 

V rovnakom období minulého roka bolo poistených viac. „V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je v Sociálnej poisťovni dobrovoľne poistených menej poistencov – v septembri 2017 bolo dobrovoľne nemocensky poistených 4 114 osôb, dobrovoľne dôchodkovo bolo poistených 6 685 osôb a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti uzavrelo 10 090 osôb. Na porovnanie – v septembri roku 2016 Sociálna poisťovňa evidovala tieto počty: 4 224 poistencov malo dobrovoľné nemocenské poistenie, 7 018 dobrovoľné dôchodkové poistenie a 11 068 malo dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti,“ dopĺňa Sociálna poisťovňa.

Dobrovoľné poistenie môže zabezpečiť napríklad nárok na starobný dôchodok. Nárok na starobný dôchodok má totiž osoba, ktorá bola dôchodkovo poistená aspoň 15 rokov a dovŕšila dôchodkový vek. „Obdobie dobrovoľného poistenia, počas ktorého si dobrovoľne poistená osoba riadne a včas platí poistné, sa pri posudzovaní nároku na dávky zo Sociálnej poisťovne zhodnocuje ako obdobie poistenia. Pri dobrovoľnom dôchodkovom poistení si dobrovoľne poistená osoba navýši sumu, teda vymeriavací základ, ktorý sa berie do úvahy pri výpočte dôchodku,“ upozorňuje Sociálna poisťovňa. 

Dobrovoľne nemocensky, dobrovoľne dôchodkovo a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt.

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba nemôže byť povinne nemocensky poistená, nemôže mať priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, nemôže byť poberateľom invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku a musí byť súčasne dobrovoľne dôchodkovo poistená.

 

Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba nemôže súčasne mať priznaný predčasný starobný dôchodok. Dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti musí byť súčasne dobrovoľne nemocensky a dobrovoľne dôchodkovo poistená. Neplatí to pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), ktorá môže využiť aj samostatné dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti.

V roku 2018 je minimálny vymeriavací základ stanovený na 456 eur. Poistenec, ktorý sa rozhodne z tohto vymeriavacieho základu platiť dobrovoľné nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, zaplatí 160,28 eur. Maximálny vymeriavací základ je na úrovni 6 384 eur, v tomto prípade stúpa zaplatená suma na 2 243,97 eur. 

Múdro a spoľahlivo.
Poradíme vám s problematikou
GDPR
General Data Protection Regulation
logo
PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení