Hľadaj

Pozor na zle nastavenú životnú poistku

Banky a poisťovne Poslať

Životné poistenie má čo ponúknuť klientom aj v  súčasnosti. No je potrebné mať triezve očakávania a  správne nastavenie, aby slúžilo svojmu hlavnému účelu – finančne pomáhať, keď to človek najviac potrebuje.

image

Zdroj foto: Freepik.com

Životné poistenie sa mení

Správne nastavené životné poistenie predstavuje istotu finančného krytia v  prípade nepriaznivých životných náhod nielen pre samotného klienta, ale aj pre jeho rodinu. Tu treba hľadať jeho podstatu. Viac sa už orientuje na riziko a  popritom dokáže financie aj zhodnotiť. „Záujem o investičné životné poistenie na Slovensku je stále veľký, keďže toto poistenie ponúka zaujímavú možnosť zhodnotenia investovaných finančných prostriedkov a zároveň zabezpečenia našich klientov pre prípad smrti, invalidity, práceneschopnosti a mnohých ďalších voliteľných rizík,“ hovorí Helena Kanderková z  Allianz – SP. „Investičné životné poistenie v sebe spája dve základné zložky, a to poistenie a investovanie, pričom najmä v posledných rokoch kladieme čoraz väčší dôraz na to, aby bola zložka poistenia, či už na rizikových, alebo úrazových pripoisteniach, väčšia ako samotná investičná zložka. Očakávame, že v budúcnosti sa klienti budú čoraz viac zameriavať najmä na krytie rizika, trendom teda budú rôzne druhy rizikového a úrazového poistenia, “ dodáva. Jedným zo základných parametrov správneho nastavenia životného poistenia by tak malo byť krytie rizík a  až potom investovanie. 

 

Reálne očakávania sú dôležité

Uzatvoriť poistnú zmluvu, ktorá má v  prípade potreby kryť nepriazeň osudu i zhodnocovať finančné prostriedky, si vyžaduje dôsledný prístup a  dostatok času. 

„Úskalím tohto produktu je jeho relatívna komplikovanosť a  variabilita,“ hovorí Martin Rotkovský z  poisťovne UNIQA. Preto je potrebné byť pri jeho uzatváraní opatrný a  ušiť si ho takpovediac na mieru vlastných potrieb. 

V  minulosti sa niekedy životné poistenie dokonca predávalo ako investičný produkt, pričom sa často stávalo, že očakávania klientov sa nestretli s  realitou. Dôvod je jasný, slabá znalosť produktu. Napríklad pri investovaní do fondov peniaze pracujú od prvého dňa a  výška konta závisí prakticky len od pohybov na trhu. No ak poistnú zmluvu ukončíte počas prvých troch rokov, môžete prísť o  nasporené peniaze, ktoré „zhltnú“ poplatky za predčasné ukončenie. 

Prehliadanie poplatkov je veľká chyba. Ak klient úvodnému procesu pred podpisom zmluvy nebude venovať dosť pozornosti, pokojne sa môže stať, že ho nesprávne rozhodnutie pripraví o  peniaze. Nepríjemná realita sa dostane do stretu s nesprávne nastavenými očakávaniami. 

Ešte pred uzatvorením zmluvy je preto dobré pýtať sa na moduláciu výnosov a  aj prepočet výšky krytia. Oboznámenie s  možným vývojom vašej investície musí byť podľa zákona súčasťou návrhu poistnej zmluvy a  musí ukazovať finálnu poistnú sumu pri dožití a ukončení zmluvy vzhľadom na predpokladaný investičný výnos, najčastejšie 2, 4 alebo 6 % p. a. To klientovi pomôže s  predstavou o tom, čo od životnej poistky môže čakať.

Optimálna investícia do poistenia

Otázkou je nielen to, či investovať, ale aj to, koľko investovať do poistenia. Je nutné nájsť správnu mieru medzi tým, čo bude dostatočné krytie a  mierou mesačnej platby, ktorá nebude finančným balvanom. „Optimálna suma, na ktorú by mal byť klient poistený, má vychádzať z  jeho príjmu, aktuálnej životnej situácie a výšky finančnej rezervy na neočakávané udalosti. Napríklad, ak ide o  živiteľa rodiny, odporúčaná poistná suma pri úrazoch s  trvalými následkami by mala byť stanovená minimálne do výšky ročného príjmu. Pripoistenie pre prípad smrti u  živiteľa rodiny by malo kryť aspoň trojnásobok jeho ročného príjmu, aby rodina nemusela okrem bremena straty milovaného človeka niesť aj to finančné,“ radí Zuzana Sucháňová, produktová špecialistka NN Životnej poisťovne. Prirodzene sa situácia zásadne mení, ak je klient slobodný,  bez partnera a  finančných záväzkov, či hypotéky. Vtedy môže byť, samozrejme, výška poistnej sumy nižšia. Na tieto parametre a  možnosti by mal kvalitný finančný sprostredkovateľ poistenia poukázať a  netlačiť klienta len do vysokej poistnej sumy, ktorú ani nemusí potrebovať. 

Optimalizácia nákladov pri ochorení

Smrť alebo dožitie sú v  princípe konečné situácie z pohľadu poistenia. No životná poistka môže tvoriť aj pomocníka v  prípade úrazov, invalidity, ochorenia a  podobne. „Zdravotná starostlivosť o  priemerného Slováka stojí viac ako 1 000 eur ročne. Tri štvrtiny z tejto sumy kryjú verejné zdroje, zvyšok si platíme sami nad rámec zákonných odvodov,“ hovorí Lýdia Žáčková z  Poštovej banky.

Práve tu môže významne pomôcť životná poistka. Najmä ak Indikátor zdravých rokov života (Healthy Life Years) odhaduje, že muži žijú bez zdravotných problémov len 55,5 roka, čo je tretia najnižšia úroveň v celej EÚ. Ženy sú s 54,6 rokmi dokonca úplne posledné. Z  roka na rok taktiež pribúda aj Slovákov poberajúcich invalidný dôchodok. 

Za posledných sedem rokov išlo o  nárast o  17 %. Zo zdroja sociálnej poisťovne vyplýva, že k  31. januáru 2017 vyplatila celkovo 236  056 invalidných dôchodkov. „Práve ženy sú z  hľadiska pohlavia zodpovednejšie, myslia na zabezpečenie rodiny pre prípad výpadku príjmu zo zdravotných dôvodov. Najväčší záujem majú Slováci o  poistenie trvalých následkov úrazu a  úmrtie následkom úrazu,“ dodáva Lýdia Žáčková. Životné poistenie je teda s  prihliadnutím na zdravotný stav Slovákov vhodné nastaviť nielen pre prípad straty života z  akýchkoľvek príčin, ale aj na krytie invalidity, kritických chorôb či dočasný výpadok príjmu pre práceneschopnosť a  pri hospitalizácii. 

Kedy si poistku platíte zbytočne?

V  prvom rade musí byť každé životné poistenie uzatvorené presne vzhľadom na potreby klienta. Na to je však nutné, aby v zdravotných dotazníkoch klienti vždy uvádzali pravdivé a  presné informácie o  svojom zdravotnom stave. Nepravdivé informácie môžu znamenať zbytočné komplikácie pri vyplácaní poistného plnenia. Poisťovne dnes už využívajú mnoho nástrojov, ako si overiť, či majú v záznamoch korektné informácie. 

 

Nepravdivosť údajov môže viesť k  nevyplateniu poistného. Rovnako sa môže poistné plnenie znížiť, ak v čase, keď nastala poistná udalosť, bol klient pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok. Poisťovne taktiež zvyčajne nevyplatia poistné plnenie, ak k poistnej udalosti došlo pri vykonávaní extrémne rizikových športov. Sem možno zaradiť napríklad horolezectvo, paragliding, potápanie, preteky motorových prostriedkov a  podobne. Ak športujete viac ako dvakrát týždenne, tiež je vhodné to nahlásiť sprostredkovateľovi. Niektoré poisťovne už takéto športovanie kategorizujú ako profesionálne. To neznamená, že poisťovňa v takýchto prípadoch poisťovať odmieta, ale cena poistky môže byť vyššia. Zároveň sa však krytie vzťahuje aj na intenzívnejšie športové aktivity. 

Ready Made Maklér
Staňte sa samostatným
finančným agentom už dnes.
Robte biznis,
byrokraciu nechajte na nás.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
18.11.2019 Natália Hučková

Hackeri získali údaje 6 miliónov Bulharov, pokutu zaplatí finančný úrad

Bulharská národná agentúra pre príjmy (finančný úrad) musí za únik osobných údajov zaplatiť pokutu 2,6 milióna eur. Bezpečnostný ...

6.11.2019 Natália Hučková

Banky po zvýšení odvodu dajú štátu o 144 miliónov eur viac

Vláda SR v stredu schválila návrh na zdvojnásobenie bankového odvodu v roku 2020. Bankový odvod by tak vzrástol z 0,2 na 0,4 % zo stanovenej ...

4.11.2019 Redakcia FinReport

Prieskum medzi slovenskými milionármi: Ak príde kríza, využijeme ju

Aj keď viac ako polovica slovenských dolárových milionárov očakáva príchod krízy do dvoch rokov, vďaka väčším skúsenostiam sú na ňu ...

4.11.2019 Natália Hučková

Rakúska pošta predáva údaje o zákazníkoch. Hrozí jej 18-miliónová pokuta

V Rakúsku padla rekordná pokuta za porušenie GDPR. Sankciu 18 miliónov eur dostala za nedodržanie ochrany osobných údajov rakúska pošta. Tá ...

31.10.2019 Natália Hučková

Ročný príspevok pre agentov sa od roku 2020 mení

Národná banka Slovenska vydala koncom tohto mesiaca rozhodnutie, ktorým určuje výšku ročných príspevkov pre subjekty finančného trhu na ...

31.10.2019 Marek Mittaš

Svetový deň sporenia. Slovák si mesačne ušetrí v priemere 111 eur

Každoročne si 31. októbra pripomíname Svetový deň sporenia. Prelína sa so sviatkami dušičiek, čo nie je až taká náhoda. Niektorí ...

30.10.2019 Natália Hučková

Mall.cz musí odškodniť užívateľa za únik osobných údajov. Ozvú sa ďalší?

Rozsiahly únik osobných údajov z databázy českého e-shopu mall.cz nie je ešte ani zďaleka doriešený. Svedčí o tom aj nedávny rozsudok ...

24.10.2019 Wüstenrot

Krôčik k zabezpečeniu dieťaťu

Sporiť na bývanie či sporiť pre dieťa sa ukazuje ako jedno z najlepších finančných rozhodnutí. V stavebnom sporení získate oboje v ...

1.10.2019 Marek Mittaš

Vodiči preukážu platné PZP už len zelenou kartou. Raritná biela končí

Balíček dokladov, ktoré musia nosiť vodiči so sebou pri jazde autom, sa od prvého októbra zužuje o bielu kartu. Zaplatenie povinného ...

28.9.2019 Magdaléna Švančarková

Zmeniť zdravotnú poisťovňu môžete do konca septembra. Aké sú benefity?

Už len do konca septembra majú všetci poistenci možnosť zmeniť zdravotnú poisťovňu. Vyberať si môžu z troch – Všeobecná zdravotná ...

26.9.2019 Magdaléna Švančarková

Blockchain by mal spustiť revolúciu aj v poisťovníctve

Fintech Summit v Bratislave priniesol odpovede, ale aj otázky, čo ďalej vo finančnej sfére. Desiatky odborníkov riešili nové výzvy a trendy. ...

5.9.2019 Redakcia FinReport

Na septembrovom Fin.Techsummite sa bude hovoriť o technologickej transformácii bánk, „zelenom“ investovaní aj blockchaine

V novom termíne – 25. septembra – sa v Bratislave uskutoční tretí ročník konferencie Fin.Techsummit, zameranej na technologické inovácie ...

2.9.2019 Marek Mittaš

Zlomená ruka, stratené veci či rozbité okno. Kto je zodpovedný za deti v škole

Školský rok je často spojený s obavou rodičov o svoje deti, ktoré zrazu nemajú pod kontrolou. Škola je totiž miestom, odkiaľ sa deti ...

28.8.2019 Natália Hučková

Kryje PZP aj škodu spôsobenú zaparkovaným vozidlom?

Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla umožňuje náhradu škody, ktorá bola spôsobená prevádzkou motorového vozidla. Čo však v ...

13.8.2019 Natália Hučková

Stačí vám v zahraničí len európsky preukaz zdravotného poistenia?

Počas dovolenkovej sezóny stúpa počet prípadov, v ktorých dovolenkári a turisti musia využiť zdravotnú starostlivosť v zahraničí. Mnohé ...

12.8.2019 Marek Mittaš

Ničivých búrok pribúda. Ako riešiť škody po živelných pohromách?

Meteorologický vývoj za posledné roky posúva Slovensko klimaticky do rozbúrenej oblasti. Stúpa priemerná teplota vzduchu a škody spôsobené ...

8.8.2019 Redakcia FinReport

Kybernetické útoky môžu stáť bankový sektor milióny eur. Príčinou sú často samotní zamestnanci

Podľa Národnej banky Slovenska pravdepodobnosť, že sa staneme obeťami kybernetického útoku, začína byť oveľa vyššia ako tá, že sa ...

8.8.2019 Marek Mittaš

Poistenie detí kryje okrem úrazov aj desiatky závažných ochorení

Možností poistenia detí je na trhu veľa. Od povinného zdravotného, cez cestovné až po životné poistenia a ich rôzne variácie. Poisťovne ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  V rodinnom dome v Limbachu hlásili „státisícovú vlámačku“
 2. 2.
  Ministerstvá vnútra a obrany predávali služobné byty za „babku“, štát prišiel o milióny eur
 3. 3.
  Finančná správa reaguje na Kočnerovu nahrávku a vylučuje, že by niekto dokázal mať vplyv na výkon kontrol
 4. 4.
  Foto: Dôchodca porušil zákaz šoférovania a nafúkal, za všetko môže krabička cigariet
 5. 5.
  Nehodu autobusu pri Nitre neprežili aj tri 17-ročné dievčatá, polícia zverejnila mená obetí